Oproepkracht: wist je dit?

20 februari 2020

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die geldt vanaf 1 januari 2020 is het arbeidsrecht (opnieuw) gewijzigd. Lees hier de 4 belangrijkste wijzigingen die je als oproepkracht, min-max’er of werknemer met nulurencontract moet onthouden. 

oproepcontract-oproepkracht-WAB-nuluren

1. Informatieplicht over het soort contract

De werkgever moet je schriftelijk informeren over of sprake is van een oproepcontract. Bij de start van de arbeidsovereenkomst en op de loonstrook. 

2. Oproeptermijn

Alleen als je minimaal 4 kalenderdagen van tevoren (schriftelijk of elektronisch) bent opgeroepen – en als de oproep aan jou persoonlijk is gedaan – ben je verplicht te komen werken. In alle andere gevallen niet.

Heb je een oproep geaccepteerd, maar wordt die korter dan 4 kalenderdagen voor het begin van de werkzaamheden gewijzigd of helemaal ingetrokken? Of is die wijziging of intrekking niet schriftelijk of elektronisch gedaan? Dan heb je nog steeds recht op loon. Zowel over de periode waarvoor je in eerste instantie was opgeroepen, als over de nieuwe periode.  

3. Aanbod voor vaste uren

Zodra je 12 maanden als oproepkracht hebt gewerkt, moet jouw werkgever je binnen 1 maand (schriftelijk of elektronisch) een aanbod doen voor vaste uren. Het aantal uren wordt berekend over de gemiddelde arbeidsomvang over de afgelopen 12 maanden. Doet de werkgever dat niet? Dan heb je recht op het loon over de gemiddelde arbeidsomvang. Ook als je niet al die uren gewerkt hebt. Tot aan het moment dat het aanbod alsnog door de werkgever is gedaan. Die loonvordering, vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente, kan je nog gedurende 5 jaar bij je (voormalige) werkgever neerleggen!

Vanaf 1 juli 2021 heb je 1 maand om het aanbod te aanvaarden. Accepteer je het? Dan moet de nieuwe urenomvang starten binnen 2 maanden nadat de overeenkomst 12 maanden had geduurd.

4. Opzegtermijn van 4 dagen

Als je een oproepcontract hebt en je wil het dienstverband opzeggen, dan geldt een verkorte opzegtermijn van 4 dagen. En je hoeft ook niet tegen de eerste van de maand op te zeggen. 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het kort. In je CAO kunnen afwijkende regels zijn opgenomen. Neem gerust contact op om de specifieke situatie in jouw branche te bespreken.  

Ben je werkgever en heb je hiermee te maken? Lees deze blog dan hier

Menu