Disclaimer

Advocaat – Reorganisatie Specialist – Interim

Deze disclaimer is van toepassing op alle door Het Reorganisatie Bureau / Het Arbeidsrecht Bureau geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen – www.hetreorganisatiebureau.nlwww.hetarbeidsrechtbureau.nl (hierna: de “Website(s)”).

Door de Website(s) te bezoeken verklaar je van de inhoud van deze disclaimer op de hoogte te zijn en daarmee akkoord te gaan.

Op de Website(s) wordt algemene informatie verstrekt. Hiermee wordt niet beoogd om juridisch advies te verlenen in concrete situaties. De op de Website getoonde informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Het Reorganisatie Bureau / Het Arbeidsrecht Bureau is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook (inclusief schade als gevolg van virussen of andere vormen van cyber-crime) als gevolg van het gebruik van de inhoud van de Website(s) en/of onjuistheid of onvolledigheid van de op de Website opgenomen informatie. Verwijzingen naar andere websites zijn enkel ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Reorganisatie Bureau / Het Arbeidsrecht Bureau uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan Het Reorganisatie Bureau / Het Arbeidsrecht Bureau niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van de Website(s) toegestaan de informatie op de Website(s) te lezen en kopieën voor eigen gebruik te maken. Voor ieder ander gebruik van de Website(s) dient vooraf toestemming te worden verkregen van Het Reorganisatie Bureau / Het Arbeidsrecht Bureau.

Menu