De wederindiensttredingsvoorwaarde

1 juni 2022

Een werknemer is om bedrijfseconomische redenen ontslagen, na toestemming van het UWV. Of na een uitspraak tot ontbinding van de kantonrechter. Maar vervolgens trekt het werk weer aan, of is de orderportefeuille weer helemaal aangevuld. Fijn natuurlijk! Maar kun je nu zomaar weer een vacature plaatsen om een nieuwe werknemer te werven? Nee. De wederindiensttredingsvoorwaarde staat daaraan in de weg.

wederindiensttredingsvoorwaarde

Wat is de wederindiensttredingsvoorwaarde?

De wederindiensttredingsvoorwaarde bepaalt dat het na een ontslag niet zomaar is toegestaan om iemand anders in dienst te nemen. Is er weer formatieruimte in het bedrijf, dan moet eerst de ontslagen werknemer de kans krijgen om terug te komen.

Dezelfde functie

De ex-werknemer moet worden benaderd als het gaat om (nagenoeg) dezelfde functie als de functie waar deze werknemer voor het ontslag werkte. Betreft het een andere functie waar vacatureruimte is? Dan staat de wederindiensttredingsvoorwaarde niet in de weg aan het werven van een nieuwe werknemer. Voor een andere functie mag je dus wel een vacature plaatsen.

ZZP-er / uitzendkracht / gedetacheerde werknemer

En wat als je wilt werken met zo’n externe arbeidskracht op dezelfde functie? Dat kan ook niet. Tenzij in de ontslagprocedure is aangevoerd dat de werkzaamheden uitbesteed zullen worden. En dat dat de reden is voor het ontslag. Dan geldt de wederindiensttredingsvoorwaarde weer niet. Let er bij de ZZP-er wel op dat de aangenomen persoon ook écht een ZZP-er is. En dat geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Anders geldt de wederindiensttredingsvoorwaarde alsnog!

26 weken

De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt niet voor altijd. Vanaf 26 weken na de datum van de ontbindingsbeslissing van de rechter of 26 weken na de opzegging van de arbeidsovereenkomst, komt de voorwaarde te vervallen.

Meer ontslagen en de wederindiensttredingsvoorwaarde

Stel dat er drie werknemers zijn ontslagen in dezelfde functie. Wie van hen moet je dan benaderen, als er maar één vacature ontstaat? In dat geval kijk je naar wie op grond van het afspiegelingsbeginsel als laatste voor ontslag werd aangewezen.

Aanbod

Als werkgever voldoe je al aan de wederindiensttredingsvoorwaarde als de ex-werknemer in de gelegenheid is gesteld de vroegere werkzaamheden te doen. Dat kan met een aanbod om terug te komen. Maar dan wel op de bij de werkgever gebruikelijke voorwaarden. Wijst de werknemer het aanbod af? Dan benader je de volgende in rang. Is die er niet? Of wil geen enkele ex-werknemer het aanbod aanvaarden? Dan mag je wel extern werven.

En als je toch iemand anders hebt aangenomen?

In dat geval kan de ex-werknemer een rechtszaak starten bij de kantonrechter, om te vragen terug in dienst te komen. Het loon moet dan – met terugwerkende kracht – alsnog worden uitbetaald. In plaats van terugkeer kan de ex-werknemer ook vragen om een billijke vergoeding. En die kan hoog oplopen. In deze zaak was die bijvoorbeeld € 20.174,-

Kortom, het is verstandig om goed in beeld te hebben of de wederindiensttredingsvoorwaarde van toepassing is. Heb je daar vragen over? Neem dan gerust contact op!

Ben je de ex-werknemer en heb je hiermee te maken? Lees deze blog dan hier

Menu