Post-contractuele bedingen en boete in de VSO

Neem die expliciet op!

22 juni 2020

Op verplichtingen in de arbeidsovereenkomst kan een boete staan. Dit is vaak zo bij de zogeheten post-contractuele bedingen. Onderhandel je met de werknemer over een beëindigingsovereenkomst? Vergeet dan niet expliciet iets over de boete(s) op te nemen in de beëindigingsovereenkomst.

Helder juridisch advies bij reorganisaties

Post-contractuele bedingen met boete

Dat zijn de artikelen in de arbeidsovereenkomst die nog doorwerken na het einde van het dienstverband. En waar vaak een boete op is gezet. Denk daarbij aan een:

  • Non-concurrentiebeding
  • Intellectueel eigendomsbeding (IE-beding)
  • Relatiebeding
  • Anti-ronsel beding
  • Geheimhoudingsbeding

Eindigt een arbeidsovereenkomst door opzegging van de werknemer, of door het aflopen van het tijdelijke contract? Dan blijven deze bedingen werken. Dat geldt ook voor een beëindiging met toestemming van het UWV of de rechter. De werknemer moet zich er aan blijven houden, op straffe van een boete. Mits de bedingen geldig zijn overeengekomen.

Vaststellingsovereenkomst

Dit kan anders lopen bij een onderhandeling over een beëindiging met een vaststellingsovereenkomst (VSO). Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat alle post-contractuele bedingen vervallen. Of dat alleen het verbod om voor concurrenten van de werkgever te werken vervalt, maar niet het het verbod om te werken voor klanten van de werkgever. Of dat deze verboden alleen nog gelden in een bepaald gebied. Bijvoorbeeld voor concurrenten of klanten die gevestigd zijn in dezelfde regio als de werkgever. Je kunt van alles afspreken.

Finale kwijting

Maar wat als de post-contractuele bedingen met boete in de VSO niet expliciet aan de orde worden gesteld? Dan loop je als werkgever het risico dat die vervallen. De werknemer is daar na het einde van het dienstverband dan niet meer aan gebonden. 

Dit kan het gevolg zijn van het artikel over ‘finale kwijting’. Die is meestal opgenomen aan het einde van de vaststellingsovereenkomst. Daarin staat dat alle tussen partijen geldende afspraken in de VSO staan. Eerder gemaakte afspraken die niet in de VSO staan en niet in de onderhandeling aan de orde zijn gekomen, gelden dus niet meer.

Boete ook expliciet benoemen

Zorg er dus voor dat in de VSO uitdrukkelijk is opgenomen dat post-contractuele bedingen van toepassing blijven na de einddatum. En vergeet de boete daarop niet te benoemen! Anders raak je dit drukmiddel potentieel kwijt. Zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat de boetebepaling uit de arbeidsovereenkomst onder de finale kwijting viel (zie uitspraak d.d. 26 februari 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:579). De vordering van de werkgever van meer dan € 10.000,- aan verbeurde boetes werd afgewezen. Zie ook deze blog als er helemaal geen boete is afgesproken, of niet rechtsgeldig.


Kortom, het luistert heel nauw wat je in de VSO opneemt. Wil je overleggen over hoe je deze zaken het beste formuleert? Neem gerust contact op.

Ben je werknemer en heb je hiermee te maken? Lees deze blog dan hier.

Menu