NOW 3.0: ontslag en andere acties

3 februari 2021

Organisaties vragen zich af of veranderingen nodig zijn, om het bedrijf beter te kunnen laten aansluiten op de huidige tijd en de vraag vanuit de markt. Misschien is voor een of meer werknemers geen plaats meer in de nieuwe organisatie. Dan kan bedrijfseconomisch ontslag nodig zijn, door het niet verlengen van tijdelijke contracten. Of ze vragen werknemers een loonoffer te brengen.

Maar dit kan nadelige gevolgen hebben voor de NOW 3.0 subsidie! Lees hieronder meer.

NOW-3.2-3.0

NOW 1.0, 2.0 en 3.0

Vanaf maart 2020 konden bedrijven een beroep doen op de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Per 1 oktober 2020 geldt de NOW 3.0, die loopt tot juli 2021 en bestaat uit drie tijdvakken (NOW 3.1, 3.2 en 3.3). Voor tijdvak 3.1 gold een maximale vergoeding in de loonkosten van 80%. Vanaf 15 februari a.s. kan de NOW 3.2 worden aangevraagd, voor de maanden januari, februari en maart. De maximale vergoeding van de loonkosten bedraagt voor tijdvak 3.2 en 3.3 vooralsnog 85%.

De loonsom daalt

Moet het bedrijf afscheid nemen van een of meer werknemers met een tijdelijk contract? Of met een contract voor onbepaalde tijd? Dan daalt het aantal werknemers en daarmee de loonsom die de organisatie maandelijks uitbetaalt. Die loonsom daalt ook als sprake is van een loonoffer, of bij het minder oproepen van oproepkrachten.

De toe te kennen NOW subsidie wordt gerelateerd aan de referentie loonsom. Onder NOW 3.0 is dat de loonsom van de maand juni 2020. Is de daadwerkelijke loonsom over een tijdvak van drie maanden, bijvoorbeeld oktober, november en december, lager dan 3x de referentie loonsom? Dan vindt een correctie naar beneden plaats. Omdat het nemen van afscheid van werknemers onder NOW 3.0 is toegestaan, mag de daadwerkelijke loonsom met 10% dalen. Zonder gevolgen voor de subsidie.

Voert de organisatie een actie uit waardoor de loonkosten potentieel meer dan 10% dalen? Breng dan de gevolgen voor de NOW subsidie goed in kaart. Het risico is namelijk dat over de loonsomdaling de gehele subsidie worden terugbetaald. Zonder dat op dit bedrag het percentage van het omzetverlies wordt meegenomen. Klik hier voor een voorbeeld berekening.

Scholing en werk naar werk

Onder NOW 3.0 ben je als werkgever verplicht je in te spannen voor scholing en begeleiding van werknemers naar ander werk. Doe je niets, kan de subsidie achteraf volledig worden ingetrokken. De verplichting geldt voor werknemers die ontslagen worden via het UWV, maar ook bij het niet verlengen van een tijdelijk contract én bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Al vanaf het moment dat het voornemen hiertoe bestaat! Zorg dus dat je niet te laat bent. En leg de inspanningen vast op papier.

Contact met het UWV

Dient de organisatie een of meer ontslagaanvragen in bij het UWV, om bedrijfseconomische redenen? Dan kan de subsidie worden gekort met 5%. Om dit te voorkomen moet je als werkgever vooraf met het UWV contact opnemen via de UWV Telefoon NOW. Het UWV biedt op die manier ondersteuning bij de begeleiding naar ander werk. Deze verplichting geldt overigens niet als op andere wijze afscheid wordt genomen van een werknemer.

Overige NOW verplichtingen

Bij het nemen van afscheid van werknemers moet de werkgever dus alert zijn op nadelige gevolgen voor de NOW subsidie. Daarnaast is in de regeling opgenomen dat de subsidie geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd als niet aan de NOW verplichtingen is voldaan. 

Andere NOW 3.0 verplichtingen zijn o.a.:

  • indienen accountantsverklaring / verklaring van een deskundige
  • OR / werknemers informeren over de NOW aanvraag
  • op tijd loonaangifte doen
  • geen bonussen / dividend uitkeren aan de directie

Het is dus verstandig om bij ieder voorgenomen besluit na te gaan of dit effect heeft op de NOW 3.0 subsidie. Dit geldt niet alleen bij een of meer gedwongen ontslagen, maar o.a. ook bij een loonoffer, het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, het niet verlengen van een tijdelijk contract en het uitkeren van bonussen.

Neem gerust contact op om de (financiële) gevolgen van voorgenomen besluiten in het bedrijf in beeld te krijgen of om te checken of je aan de verplichtingen uit de regeling voldoet.

Meer informatie over de stappen die gezet moeten worden bij een reorganisatie? Lees hier meer.