Checklist reorganiseren

21 augustus 2020

Twijfel je als werkgever of HR-medewerker over welke stappen je moet zetten, om op een doeltreffende manier een reorganisatie door te voeren? Het Reorganisatie Bureau helpt je op weg met de Checklist reorganiseren. Een uitgebreid overzicht met de stappen die je daarbij moet volgen.

Download hier de checklist als pdf. Die is makkelijker uit te printen.

Voorbereiding

Zorg dat je bekend bent met:
O – De gevolgen voor het personeel na het doorvoeren van wijzigingen in de organisatie
O – De wet- en regelgeving, rechten en verplichtingen
O – De CAO verplichtingen
O – De haalbaarheid van potentiële bedrijfseconomische ontslagen
O – Medezeggenschapsverplichtingen*
O – Verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)*

Planning

Werk uit:
O – Welke stappen gezet moeten worden
O – De chronologie

Schrijf een reorganisatieplan met

O – Toelichting op de noodzaak van de door te voeren wijzigingen
O – Beoogd bestuursbesluit conform de statuten
O – Personeelsoverzicht voor en na de wijzigingen
O – Organigram voor en na de wijzigingen
O – (Nieuwe) functiebeschrijvingen
O – Sociaal plan*
O – Stukken in het kader van advies van de Ondernemingsraad / PVT (adviesaanvraag)*
O – Stukken in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)*

Ontslagselectie*

Zorg dat je in beeld hebt of sprake is van:
O – Separate bedrijfsvestiging(en)
O – Volledig opheffen van functies
O – Onderlinge uitwisselbaarheid van functies
O – Een krimp met toepassing van het afspiegelingsbeginsel
O – Mogelijkheden tot afwijken van het afspiegelingsbeginsel

En bepaal:
O – Wie boventallig worden verklaard

Herplaatsing*

Onderzoek en breng in beeld:
O – Overzicht vacatures en te verwachten vrijgekomen arbeidsplaatsen in concern
O – Herplaatsingsmogelijkheden per boventallige werknemer

Ontslag*

Bepaal of bereken:
O – Via welke route ontslagen worden gerealiseerd
O – De af te wikkelen (financiële) afspraken
O – De opzegtermijnen en einddata van de arbeidsovereenkomsten
O – Hoogte van de transitievergoedingen

Medezeggenschap*

O – (Positief) advies van het medezeggenschapsorgaan

A) Vaststellingsovereenkomst(en)*

Stel op en werk uit:
O – Boventalligheidsbrieven
O – Individuele vaststellingsovereenkomsten op maat
O – Communicatie intern en extern
O – Eindafrekening

B) UWV*

Stel op en werk uit:
O – Boventalligheidsbrieven
O – Ontslagaanvragen formulieren A, B en C, inclusief bijlagen
O – Opzeggingsbrief
O – Eindafrekening

* indien van toepassing

Bij al deze stappen kan Het Reorganisatie Bureau adviseren en assisteren. De advocaat achter het bureau heeft ervaring in het doorlopen van deze stappen en het helpen in de uitvoering van het gehele traject van A-Z. Op juridisch, strategisch en menselijk vlak.

Het bureau biedt een verlaagd tarief voor werkgevers als een A tot Z-pakket wordt afgenomen.
Kijk bij de kosten op de website en vraag vrijblijvend het uurtarief en de prijspakketten op.
Of neem contact op om de mogelijkheden te verkennen.

Menu