reorganiseren-voor-werkgevers-en-werknemers
HET REORGANISATIE BUREAU

Advocaat – Reorganisatie Specialist – Interim

Helder juridisch advies en specialistische begeleiding bij reorganisaties met gevolgen voor het personeel.

1. of HR-medewerker, opdrachtgever, inlener, etc.
2. of opdrachtnemer, oproepkracht, uitzendkracht, etc.